ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ನೀತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲದ ವಾದವು ಮಾತಿನ ವ್ಯಭಿಚಾರ - ೧೧:೧೧, ೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.