ಅಲೆನ್‌ ಮೂರ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
  • ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಾಷೆ. ಭಾಷೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. - ೦೭:೧೧, ೨ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.